жүктелуде...
соңғы жаңалықтар

Сабақ кестесі жұп

views
3
    АТҚК-18-18   Д-01-18   АЭ-03-18   ҒСП-08-18 каб
Дүйсенбі 29.10.2018 1

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ФИЗИКА 35 МАТЕМАТИКА 30 ФИЛОСОФИЯ 2
Нұрнияз А Сақтағанова Қ Мангурова А Жакупова П
2 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ФИЗИКА 35 ӘЛЕУМЕТТАНУ 4
Жакупова П Нұрнияз А Сақтағанова Қ Аманиязова А
3 ФИЗИКА 35 БӘД 37 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ҚҰР. МАТЕРИАЛД. 3
Сақтағанова Қ Жаңбуршиев Ж Нұрнияз А Қожақов М
4                
       
Сейсенбі 30.10.2018 1

 

МАТЕМАТИКА 30 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 ҒИМ. ЭЛЕКТР ЖАБ 3
Мангурова А Адайбаева А Жакупова П Қожақов М
2 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 МАТЕМАТИКА 30 ГЕОГРАФИЯ 15 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2
Адайбаева А Мангурова А Жаңаева Ж Жакупова П
3 ФИЗИКА 35 ДЕНЕ с/з МАТЕМАТИКА 30 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33
Сақтағанова Қ Абаев И Мангурова А Адайбаева А
4                
       
Сәрсенбі 31.10.2018 1

 

ШЕТ ТІЛІ 31 ИНФОРМАТИКА 17 ХИМИЯ 15 ГЕОДЕЗИЯ 3
Дербисова Г Тәжиева Н Қалымова А Қожақов М
2 БӘД 37 ШЕТ ТІЛІ 31 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ДЕНЕ с/з
Жаңбуршиев Ж Дербисова Г Адайбаева А Кемелханов А
3 ДЕНЕ с/з ФИЗИКА 35 ДЕНЕ с/з АҚПАРАТ. ТЕХН. 17
Кемелханов А Сақтағанова Қ Абаев И Тәжиева Н
4                
       
Бейсенбі 1.11.2018 1

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ХИМИЯ 15 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚҰҚЫҚ НЕГІЗД. 4
Нұрнияз А Қалымова А Адайбаева А Аманиязова А
2 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ИНФОРМАТИКА 17 ҚҰР. МАТЕРИАЛД. 3
Адайбаева А Нұрнияз А Тәжиева Н Қожақов М
3 ИНФОРМАТИКА 17 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ҚҰР. ЖИНАҚТАУ 3
Тәжиева Н Адайбаева А Нұрнияз А Қожақов М
4                
       
Жұма 2.11.2018 1

 

МАТЕМАТИКА 30 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 БӘД 37 ЭКОН. НЕГІЗД. 30
Мангурова А Нұрнияз А Жаңбуршиев Ж Отарбаева Ж
2 ХИМИЯ 15 МАТЕМАТИКА 30 ДЕНЕ с/з ГЕОДЕЗИЯ 3
Қалымова А Мангурова А Абаев И Қожақов М
3 ДЕНЕ с/з ДЕНЕ с/з ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ҒИМ. ЭЛЕКТР ЖАБ 3
Кемелханов А Абаев И Нұрнияз А Қожақов М
4                
       
Сенбі 3.11.2018 1

 

ХИМИЯ 15 ГЕОГРАФИЯ 15 ФИЗИКА 35 МӘДЕНИЕТТАНУ 37
Қалымова А Жаңаева Ж Сақтағанова Қ Шанкенова Б
2 ГЕОГРАФИЯ 15 ХИМИЯ 15 ШЕТ ТІЛІ 31 ЖЕР ҚОЗҒ. БАҒАЛАУ 3
Жаңаева Ж Қалымова А Дербисова Г Қожақов М
3 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 ХИМИЯ 15 ҒИМ. ИНЖ. ЖАБД: 3
Нұрнияз А Жакупова П Қалымова А Қожақов М
4                
       

     2018-2019 оқу жылының І жарты  жылдығындағы    

 

САБАҚ     КЕСТЕСІ

    АТҚК-17-17 каб ДІ-10-17 каб АЭ-01-17 каб АЭ-02-17 каб
Дүйсенбі   1

 

МЕТАЛД. ТЕХН. 10 ЭКОН. НЕГІЗД. 30 ДЕНЕ с/з ХИМИЯ 15
Оңдағанова Қ Отарбаева Ж Кемелханов А Жаңаева Ж
2 АВТО. ҚҰРЫЛ. 7 БӘД 37 ХИМИЯ 15 ДЕНЕ с/з
Қалдығұл А Жаңбуршиев Ж Жаңаева Ж Абаев И
3 ДЕНЕ с/з МАШ. ТЕХН. 7 ҚОҒАМТАНУ 2 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33
Абаев И Қалдығұл А Жакупова П Адайбаева А
4                
       
Сейсенбі   1

 

СЫЗУ 4 ДЕНЕ с/з БӘД 37 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1
Аманиязова А Абаев И Жаңбуршиев Ж Нұрнияз А
2 ФИЗИКА 35 СЫЗУ 4 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 БӘД 37
Сақтағанова Қ Аманиязова А Нұрнияз А Жаңбуршиев Ж
3 МЕТРОЛОГИЯ 10 ТЕХН.  МЕХ. 7 СЫЗУ 4 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31
Ондаганова К Қалдығұл А Аманиязова А Дербисова Г
4                
       
Сәрсенбі   1

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ДЕНЕ с/з МАТЕМАТИКА 30
Нұрнияз А Адайбаева А Кемелханов А Мангурова А
2 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 АРНАЙЫ ТЕХН 10 АВТО. ҚҰРЫЛ. 7 ФИЗИКА 35
Жакупова П Ондаганова К Қалдығұл А Сақтағанова Қ
3 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 МАТЕМАТИКА 30 АВТО. ҚҰРЫЛ. 7
Адайбаева А Жакупова П Мангурова А Қалдығұл А
4                
       
Бейсенбі   1

 

ҚОЛД. ИНФОРМ. 17 МӘДЕНИЕТТАНУ 37 ШЕТ ТІЛІ 31 ҚОҒАМТАНУ 2
Тәжиева Н Шанкенова Б Дербисова Г Жакупова П
2 ЭЛЕКТ. ТЕХН 35 ШЕТ ТІЛІ 31 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 ДЕНЕ с/з
Сақтағанова Қ Дербисова Г Жакупова П Абаев И
3 АВТО. ҚҰРЫЛ. 7 ДЕНЕ с/з ЭЛЕКТ. ТЕХН 35 ШЕТ ТІЛІ 31
Қалдығұл А Абаев И Сақтағанова Қ Дербисова Г
4                
       
Жұма   1

 

ДЕНЕ с/з АРНАЙЫ ТЕХН 10 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 ЭЛЕКТ. ТЕХН 35
Абаев И Ондаганова К Адайбаева А Сақтағанова Қ
2 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 ЭЛЕКТ. ТЕХН 35 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2
Адайбаева А Сақтағанова Қ Дербисова Г Жакупова П
3 МАТЕМАТИКА 30 ФИЗИКА 35 АВТО. ТЕХ. 24 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33
Мангурова А Сақтағанова Қ Бисенбиев Ш Адайбаева А
4                
       
Сенбі   1

 

КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 ТЕХН.  МЕХ. 7 МАТЕРИАЛТАНУ 12 СЫЗУ 4
Адайбаева А Қалдығұл А Қайратова Н Аманиязова А
2 ТЕХН.  МЕХ. 7 МАТЕРИАЛТАНУ 12 ФИЗИКА 35 АВТО. ТЕХ. 24
Қалдығұл А Қайратова Н Сақтағанова Қ Бисенбиев Ш
3 МЕТАЛД. ТЕХН. 10 ФИЗИКА 35 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 МАТЕРИАЛТАНУ 12
Оңдағанова Қ Сақтағанова Қ Адайбаева А Қайратова Н
4                
       

        Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары  

 

                                                          

                                                                             «Бекітемін»

                                                         Маңғыстау техникалық колледжі

                                                         директорының м.а.                 Б.Аманиязов

    АТҚК-16-16 каб ДІ-09-16 каб АТҚК-14-15 каб АТҚК-15-15 каб
Дүйсенбі   1

 

АВТО. ТЕХ. 12 ДЕНЕ с/з ӘЛЕУМЕТТАНУ 4 Ж.Ж. ЕРЕЖЕЛЕРІ 26
Билалов Е Абаев И Аманиязова А Сәуірбаев Д
2 АВТО. ТЕОРИЯ 12 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 АВТО. ЖӨНДЕУ 24 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 10
Қайратова Н Адайбаева А Билалов Е Оңдағанова Қ
3 АВТО. ЭЛ. ЖАБ. 24 ТЕХ. НОРМА 10 ДЕНЕ с/з ӨНД. ЭКОНОМ 30
Ақмолдиев А Оңдағанова Қ Кемелханов А Отарбаева Ж
4                
       
Сейсенбі   1

 

АВТО. ТЕХ. 12 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 Ж.Ж. ЕРЕЖЕЛЕРІ 26 БАСҚ. АВТОМ. 7
Билалов Е Дербисова Г Сәуірбаев Д Қалдығұл А
2 ДЕНЕ с/з ДӘН. ЕСЕПТЕУ 10 АВТО. ЖӨНДЕУ 24 ДИАГН. ҚҰРАЛД 7
Абаев И Оңдағанова Қ Билалов Е Қалдығұл А
3 АВТО. ТЕОРИЯ 12 ЭЛЕКТР  МАШ 26 МЕМ. ІС ҚАҒАЗД. 1 ДЕНЕ с/з
Қайратова Н Сәуірбаев Д Нұрнияз А Кемелханов А
4                
       
Сәрсенбі   1

 

АВТО. ТЕХ. 12 ТЕХ. НОРМА 10 БАСҚ. АВТОМ. 7 ӘЛЕУМЕТТАНУ 4
Билалов Е Оңдағанова Қ Қалдығұл А Аманиязова А
2 АВТО. ЭЛ. ЖАБ. 24 ДЕНЕ с/з ҚҰҚЫҚ НЕГІЗД. 4 МЕМ. ІС ҚАҒАЗД. 1
Ақмолдиев А Абаев И Аманиязова А Нұрнияз А
3 ЛОГИСТИКА 26 ДӘН. ЕСЕПТЕУ 10 ӨНД. ЭКОНОМ 30 ҚҰҚЫҚ НЕГІЗД. 4
Ыбыраев Б Оңдағанова Қ Отарбаева Ж Аманиязова А
4                
       
Бейсенбі   1

 

ДЕНЕ с/з АРНАЙЫ ТЕХН 10 ӨНД. ЭКОНОМ 30 БАСҚ. АВТОМ. 7
Абаев И Ондаганова К Отарбаева Ж Қалдығұл А
2 ЛОГИСТИКА 26 ЭКОНОМИКА 30 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 10 ДИАГН. ҚҰРАЛД 7
Ыбыраев Б Утарбаева Ж Оңдағанова Қ Қалдығұл А
3 АВТО. ТЕОРИЯ 12 МЕТРОЛОГИЯ 10 ДЕНЕ с/з ӨНД. ЭКОНОМ 30
Қайратова Н Ондаганова К Кемелханов А Отарбаева Ж
4                
       
Жұма   1

 

АВТО. ТЕОРИЯ 12 ДӘН. ӨНДІРІСІ 24 ДИАГН. ҚҰРАЛД 7 АВТО. ЖӨНДЕУ 24
Қайратова Н Бисенбиев Ш Қалдығұл А Билалов Е
2 АВТ. ПАЙД. 24 АРНАЙЫ ТЕХН 10 МЕМ. ІС ҚАҒАЗД. 1 ДЕНЕ с/з
Ыбыраев Б Ондаганова К Нұрнияз А Кемелханов А
3 АВТ. ПАЙД. 24 ЭЛЕКТР  МАШ 26 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 10    
Ыбыраев Б Сәуірбаев Д Оңдағанова Қ  
4                
       
Сенбі   1

 

АВТО. ЭЛ. ЖАБ. 24 ДЕНЕ с/з ӨНД. ЭКОНОМ 30 АВТО. ЖӨНДЕУ 24
Ақмолдиев А Абаев И Отарбаева Ж Билалов Е
2 АВТО. ЭЛ. ЖАБ. 24 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 АВТО. ЖӨНДЕУ 24 ӨНД. ЭКОНОМ 30
Ақмолдиев А Адайбаева А Билалов Е Отарбаева Ж
3 Ж.Ж. ЕРЕЖЕЛЕРІ 26 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ДИАГН. ҚҰРАЛД 7    
Сәуірбаев Д Дербисова Г Қалдығұл А  
4                
       

               Е. Билалов

 

 

 

    ДІ-08-15 каб
Дүйсенбі   1

 

ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 24
Ақмолдиев А
2 АРНАЙЫ ТЕХН 26
Сәуірбаев Д
3 ТБАБЖ 26
Сәуірбаев Д
4    
 
Сейсенбі   1

 

ДӘН. ҚҰР. ПАЙД. 24
Бисенбиев Ш
2 АРНАЙЫ ТЕХН 26
Сәуірбаев Д
3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 24
Ақмолдиев А
4    
 
Сәрсенбі   1

 

ДӘН. ҚҰР. ПАЙД. 24
Бисенбиев Ш
2 АВТ. РЕТТЕГІШТ. 26
Сәуірбаев Д
3 АРНАЙЫ ТЕХН 26
Сәуірбаев Д
4    
 
Бейсенбі   1

 

ДӘН. ҚҰР. ПАЙД. 24
Бисенбиев Ш
2 ТБАБЖ 26
Сәуірбаев Д
3 ФИЛОСОФИЯ 2
Жакупова П
4    
 
Жұма   1

 

АРНАЙЫ ТЕХН 26
Сәуірбаев Д
2 АВТ. РЕТТЕГІШТ. 26
Сәуірбаев Д
3 ФИЛОСОФИЯ 2
Жакупова П
4    
 
Сенбі   1

 

ТБАБЖ 26
Сәуірбаев Д
2 АВТ. РЕТТЕГІШТ. 26
Сәуірбаев Д
3    
 
4