Loading...
соңғы жаңалықтар

Сабақ кестесі

views
7

Сабақ кестесін жүктеу үшін басыңыз

    Д-02-19 каб АЭ-04-19 каб А-01-09 каб АШМ-01-19 каб
Дүйсенбі   1

 

ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 ГЕОГРАФИЯ 15 ТАМАҚТ. САН.   КӘСІПТІК  
Жакупова П Жаңаева Ж Дәулетбаева Э ТӘЖІРИБЕ
2 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ИНФОРМАТИКА 17 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33    
Нұрнияз А Тәжиева Н Адайбаева А  
3 ИНФОРМАТИКА 17 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 30    
Тәжиева Н Нұрнияз А Утарбаева Ж  
4 ФИЗИКА 35 МАТЕМАТИКА 30 АЗЫҚ.ӨН.ТАУАР      
Сақтағанова Қ Мангурова А Дәулетбаева Э  
Сейсенбі   1

 

ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2 ДЕНЕ с/з    
Адайбаева А Жакупова П Кемелханов А  
2 ГЕОГРАФИЯ 15 ФИЗИКА 35 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31    
Жаңаева Ж Сақтағанова Қ Нұржігіт Н  
3 ДЕНЕ с/з ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ТАҒ.ДАЙ.ТЕХН      
Абаев И Нұрнияз А Дәулетбаева Э  
4 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 ДЕНЕ с/з ТҰТ.ҚЫЗ.КӨРС      
Нұрнияз А Абаев И Дәулетбаева Э  
Сәрсенбі   1

 

ХИМИЯ 15 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2    
Жаңаева Ж Адайбаева А Жакупова П  
2 МАТЕМАТИКА 30 БӘД 37 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33    
Мангурова А Жаңбуршиев Ж Адайбаева А  
3 БӘД 37 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 АЗЫҚ.ӨН.ТАУАР      
Жаңбуршиев Ж Нұрнияз А Дәулетбаева Э  
4 ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД 1 МАТЕМАТИКА 30 СТАНДАРТТАУ 35    
Нұрнияз А Мангурова А Сақтағанова Қ  
Бейсенбі   1

 

ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ХИМИЯ 15 ДЕНЕ с/з    
Адайбаева А Жаңаева Ж Кемелханов А  
2 ДЕНЕ с/з ШЕТ ТІЛІ 31 ТҰТ.ҚЫЗ.КӨРС      
Абаев И Нұржігіт Н Дәулетбаева Э  
3 МАТЕМАТИКА 30 ФИЗИКА 35 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31    
Мангурова А Сақтағанова Қ Нұржігіт Н  
4                
       
Жұма   1

 

ХИМИЯ 15 ОРЫС ТІЛІ/ӘД 33 ҚАЗ. ТАРИХЫ 2    
Жаңаева Ж Адайбаева А Жакупова П  
2 ШЕТ ТІЛІ 31 ХИМИЯ 15 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 30    
Нұржігіт Н Жаңаева Ж Утарбаева Ж  
3 ФИЗИКА 35 ДЕНЕ с/з ТАҒ.ДАЙ.ТЕХН      
Сақтағанова Қ Абаев И Дәулетбаева Э  
4                
       

     2019-2020 оқу жылының І жарты  жылдығындағы    

 

 

 

САБАҚ     КЕСТЕСІ

    Д-01-18 каб АЭ-03-18 каб АТҚК-18-18 каб ҒСП-08-18 каб
Дүйсенбі   1

 

ДЕНЕ с/з КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 КӘС. ИНФОР 17 ҚҰР. ЕСЕПТЕУ 3
Абаев И Нұржігіт Н Тәжиева Н Қожақов М
2 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ДЕНЕ с/з СЫЗУ 35 НАР. ЭКОНОМ. 30
Нұржігіт Н Абаев И Сақтағанова Қ Утарбаева Ж
3 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 СЫЗУ 35 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ДЕНЕ с/з
Адайбаева А Сақтағанова Қ Нұржігіт Н Кемелханов А
4 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. 24 АВТО. ТЕХ   ДЕНЕ с/з ҒИМАРАТ КОНСТР 3
  Ақмолдиев А Абаев И Қожақов М
Сейсенбі   1

 

АРГОН.  ПІСІРУ 10 КӘС. ИНФОР 17 АВТО. ТЕХ   ҚҰР. ЖИНАҚТАУ 3
Ондаганова К Тәжиева Н Нұрбосынова Ш Қожақов М
2 МЕМ. ІС ҚАҒАЗД. 1 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 АВТ. МАТЕРИАЛ   ИНЖ. ГРАФИКА 7
Нұрнияз А Адайбаева А Нұрбосынова Ш Қалдығұл А
3 ЭЛ. ДОҒА.  ПІС. 10 АВТ. МАТЕРИАЛ   КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 ТЕХ. МЕХАНИКА 35
Ондаганова К Ақмолдиев А Адайбаева А Сақтағанова Қ
4 ГАЗ ЖАЛЫН ПІС 10 АВТО. ҚҰРЫЛ.   АВТО. ҚҰРЫЛ.   КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31
Ондаганова К Ақмолдиев А Нұрбосынова Ш Нұржігіт Н
Сәрсенбі   1

 

ГАЗ ЖАЛЫН ПІС 10 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ   ҚҰР. МАШИНАЛАР. 3
Ондаганова К Нұржігіт Н Нұрбосынова Ш Қожақов М
2 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ДЕНЕ с/з АВТО. ҚҰРЫЛ.   НАР. ЭКОНОМ. 30
Нұржігіт Н Абаев И Нұрбосынова Ш Утарбаева Ж
3 ДЕНЕ с/з АВТО. ҚҰРЫЛ.   КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 ҚҰР. КӘСІПКЕРЛ. 3
Абаев И Ақмолдиев А Нұржігіт Н Қожақов М
4 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. 24 АВТО. ТЕХ   ДЕНЕ с/з ҒИМ. ПАЙДАЛАНУ 3
  Ақмолдиев А Абаев И Қожақов М
Бейсенбі   1

 

ДЕНЕ с/з АВТ. МАТЕРИАЛ   КӘС. ИНФОР 17 ҚҰР. ЖИНАҚТАУ 3
Абаев И Ақмолдиев А Тәжиева Н Қожақов М
2 МЕМ. ІС ҚАҒАЗД. 1 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ   АВТ. МАТЕРИАЛ   ИНЖ. ГРАФИКА 7
Нұрнияз А Ақмолдиев А Нұрбосынова Ш Қалдығұл А
3 ГАЗ ЖАЛЫН ПІС 10 АВТО. ТЕХ   АВТО. ТЕХ   ҚҰР. ЕСЕПТЕУ 3
Ондаганова К Ақмолдиев А Нұрбосынова Ш Қожақов М
4                
       
Жұма   1

 

АРГОН.  ПІСІРУ 10 КӘС. ИНФОР 17 АВТО. ҚҰРЫЛ.   ҚҰР. МӨЛШЕРЛЕРІ 3
Ондаганова К Тәжиева Н Нұрбосынова Ш Қожақов М
2 ЭЛ. ДОҒА.  ПІС. 10 АВТО. ҚҰРЫЛ.   АВТО. ТЕХ   ТЕХ. МЕХАНИКА 35
Ондаганова К Ақмолдиев А Нұрбосынова Ш Сақтағанова Қ
3 ГАЗ ЖАЛЫН ПІС 10 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. 24 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. 24 ҒИМ. ПАЙДАЛАНУ 3
Ондаганова К     Қожақов М
4                
       

       

           Директордың оқу жұмысы

                         жөніндегі орынбасары                 Е. Билалов

 

                                                          

 

                                                                             «Бекітемін»

                                                         Маңғыстау техникалық колледжі

                                                         директоры                       Б.Аманиязов

    АТҚК-17-17 каб ДІ-10-17 каб АЭ-01-17 каб АЭ-02-17 каб
Дүйсенбі   1

 

АВТО. ТЕХН. 12 АРНАЙЫ ТЕХН. 26 АВТО. ПАЙДАЛ   СТАНДАРТТАУ 35
Қайратова Н Сәуірбаев Д Шоңаева Ш Сақтағанова Қ
2 Ж.Ж. ЕРЕЖЕЛЕРІ 26 ДЕНЕ с/з АВТО. ТЕХН. 12 АВТ. БАСҚАРУ  
Сәуірбаев Д Кемелханов А Қайратова Н Шоңаева Ш
3 АВТ. ПАЙДАЛ. 12 ДӘН. ӨНДІРІСІ 26 АВТО. ҚҰРЫЛ.   БІЛ.БЕРУ АНЫҚ.  
Қайратова Н Сәуірбаев Д Шоңаева Ш  
4 АВТО. ТЕХН. 12 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ.   АВТО. ҚҰРЫЛ.  
Қайратова Н Нұржігіт Н   Шоңаева Ш
Сейсенбі   1

 

АВТО. ТЕХН. 12 ЭЛЕКТР МАШ. 26 ДЕНЕ с/з ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 35
Қайратова Н Сәуірбаев Д Кемелханов А Сақтағанова Қ
2 ДЕНЕ с/з ЭКОНОМ. НЕГ. 30 АВТО. ТЕХН. 12 ӨНД. АВТОМАТ. 17
Абаев И Утарбаева Ж Қайратова Н Тәжиева Н
3 АВТ. ПАЙДАЛ. 12 ДӘН. ЕСЕПТЕУ 26 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ.   ДЕНЕ с/з
Қайратова Н Сәуірбаев Д   Кемелханов А
4 АВТ. ДИАГНОСТ 12 МЕТРОЛОГИЯ 35 АВТ. БАСҚАРУ   БІЛ.БЕРУ АНЫҚ.  
Қайратова Н Сақтағанова Қ Шоңаева Ш  
Сәрсенбі   1

 

АВТО. ТЕХН. 12 АРНАЙЫ ТЕХН. 26 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 35 АВТО. ПАЙДАЛ  
Қайратова Н Сәуірбаев Д Сақтағанова Қ Шоңаева Ш
2 АВТ. ПАЙДАЛ. 12 ТЕХ. НОРМА 26 ӨНД. АВТОМАТ. 17 АВТ. БАСҚАРУ  
Қайратова Н Сәуірбаев Д Тәжиева Н Шоңаева Ш
3 АВТ. ҰЙЫМДАС 12 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 АВТ. БАСҚАРУ   САУДА ЭКОНОМ 30
Қайратова Н Адайбаева А Шоңаева Ш Утарбаева Ж
4 АВТО. ТЕХН. 12 ДЕНЕ с/з САУДА ЭКОНОМ 30 БІЛ.БЕРУ АНЫҚ.  
Қайратова Н Кемелханов А Утарбаева Ж  
Бейсенбі   1

 

АВТО. ТЕХН. 12 ЭЛЕКТР МАШ. 26 МЕМ. ТІЛДЕ ІС 1    
Қайратова Н Сәуірбаев Д Нұрнияз А  
2 АВТ. ЭЛ. ЖАБД 12 ДӘН. ЕСЕПТЕУ 26 ДЕНЕ с/з АВТ. ДИАГНОСТ  
Қайратова Н Сәуірбаев Д Кемелханов А Шоңаева Ш
3 АВТ. ПАЙДАЛ. 12 ДЕНЕ с/з БІЛ.БЕРУ АНЫҚ.   МЕМ. ТІЛДЕ ІС 1
Қайратова Н Кемелханов А   Нұрнияз А
4             АВТО. ТЕХН. 12
      Қайратова Н
Жұма   1

 

АВТО. ТЕХН. 12 КӘС. ШЕТ ТІЛІ 31 СТАНДАРТТАУ 35 ДЕНЕ с/з
Қайратова Н Нұржігіт Н Сақтағанова Қ Кемелханов А
2 ДЕНЕ с/з АРНАЙЫ ТЕХН. 26 КӘС. ҚЫЗМЕТ 1 АВТО. ТЕХН. 12
Абаев И Сәуірбаев Д Нұрнияз А Қайратова Н
3 АВТ. ПАЙДАЛ. 12 КӘС. ОРЫС ТІЛІ 33 АВТ. ДИАГНОСТ   КӘС. ҚЫЗМЕТ 1
Қайратова Н Адайбаева А Шоңаева Ш Нұрнияз А
4                
       

 

             

           

 

 

 

 

    АТҚК-16-16 каб ДІ-09-16 каб
Дүйсенбі   1

 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ   ТБАБЖ  
ТӘЖІРИБЕ Көшбай Е
2     АВТ. РЕТТЕГІШТ.  
                         Көшбай Е
3     ФИЛОСОФИЯ  
  Жакупова П
4     АРНАЙЫ ТЕХН. 26
  Сәуірбаев Д
Сейсенбі   1

 

    АВТ. РЕТТЕГІШТ.  
                         Көшбай Е
2     ЭЛЕКТР  МАШИНАН  
  Сәуірбаев Д
3     ТБАБЖ  
  Көшбай Е
4     АРНАЙЫ ТЕХН. 26
  Сәуірбаев Д
Сәрсенбі   1

 

    АВТ. РЕТТЕГІШТ.  
                         Көшбай Е
2     ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 35
  Сақтағанова Қ
3     ЭЛЕКТР  МАШИНАН  
  Сәуірбаев Д
4     АРНАЙЫ ТЕХН. 26
  Сәуірбаев Д
Бейсенбі   1

 

    ТБАБЖ  
  Көшбай Е
2     ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 35
  Сақтағанова Қ
3     ЭЛЕКТР  МАШИНАН  
  Сәуірбаев Д
4        
   
Жұма   1

 

    АРНАЙЫ ТЕХН. 26
  Сәуірбаев Д
2     АВТ. РЕТТЕГІШТ.  
                         Көшбай Е
3     АРНАЙЫ ТЕХН. 26
  Сәуірбаев Д
4        
   

 Сабақ кестесін жүктеу үшін басыңыз