Loading...
соңғы жаңалықтар

Маңғыстау техникалық колледжінің миссиясы

Миссиясы

 

Өңірлік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, өз кәсібін еркін меңгерген және қызметтің түрлі бағыттарына бейімделген, мамандығы бойынша қызмет атқаруға әзір, үнемі біліктілігін арттыруға, әлеуметтік және кәсіби икемділікке дайын креативті мамандар дайындау

 

Мақсаты

 

Болашақ мамандарға үздіксіз білім беру үрдісінде талаптарға сай, сапалы білім мен тәрбиені қамтамасыз ететін алдыңғы қатарлы колледжді қалыптастыру

 

Міндеттері

 

-Кәсіптік білім беру арқылы жеке тұлғаның зиялы, рухани және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру
-аймақтың орта кәсіптік білімді мамандарға сұранысын қанағаттандыру
-білім алушыларда азаматтық ұстанымды және еңбексүйгіштікті, жауапкершілікті және шығармашылық белсенділікті қалыптастыру
-оқу үрдісіне заман талаптарына сай оқу-материалдық базаны енгізу
-ғылыми-зерттеу жұмыстарын және зерделі ойлауды өркендету
-оқу орнының келешегін ескере отырып, жаңа мамандықтар ашу
-білім сапасын арттыру мақсатында  басқа да білім беру ұйымдарымен ынтымақтастық орнату.
 

Қызметінің негізгі бағыттары:

 

-Ұйымдастырушылық шараларды қамтамасыз  етуде озық әдістерді қолдану
-оқытушыларды инновациялық бағыттағы жұмыстарға бейімдеу;
-оқу-тәрбие жұмыстарын алдыңғы қатарлы оқу орындарымен бірлесе отырып дамыту;
-сапа менеджменті жүйесін енгізу;
-колледж қызметін басқаруда құрылымдық-функционалдық моделді жетілдіру;
-оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану;
-озық іс-тәжірибелерді пайдалану арқылы кредиттік оқу технологиясын үйрену және іске асыру;
-оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-ізденіс жұмыстарын дамыту;
-оқытушылар қызметін бағалауда рейтингтік жүйені пайдалану
Тілді өзгерту